17,677 Reputation

10 today
+10 1 hour ago upvote
30 yesterday
10 2 days ago
10 Jan 15
205 Jan 14
120 Jan 13
10 Jan 11
40 Jan 10
103 Jan 9
50 Jan 8
105 Jan 7
20 Jan 6
18 Jan 2
20 Dec 31 '19
10 Dec 30 '19
10 Dec 26 '19
-2 Dec 25 '19
45 Dec 18 '19
20 Dec 15 '19
10 Dec 14 '19
30 Dec 13 '19
-4 Dec 8 '19
33 Dec 6 '19
35 Dec 5 '19
20 Dec 4 '19
35 Dec 2 '19
10 Dec 1 '19
8 Nov 30 '19
25 Nov 28 '19
96 Nov 26 '19